jamakra.pl

tworzę internetowe aplikacje
by lepszy był www świat
by łatwiejsze było zarządzanie

co zrobione?

kolejna może być twoja....

COOKIES! są są a jakżeby !